Bazara Baxış

June 16, 2015 - 4 minutes read

11119312_989675857743835_1202843905_nİqtisadi inkişafı, ağır texnika  və mexanizmlərə tələbatın artmasına səbəb olub

Azərbaycanda tikinti bazarına sürətlə Qərb texnologiyaları və tikinti materialları, memarlıq, dizaynüslubu daxıl olmuşdur, lakin bu sahəyə dövlət nəzarəti inkişaf etmişdir. İnşaat sektoru, Azərbaycanın dayağı olan, neft-qaz sahəsinin inkişafından asılıdır.

Bu gün Azərbaycan tikinti və avadanlıq çatdırılması üzrə davamlı inkişaf bazar mövcuddur. Bu sektor, beynəlxalq konsorsiumlar və dövlət hökumət və beynəlxalq təşkilatların neft-qaz layihələri ilə bağlı yerli infrastruktur inkişafı üçün böyük investisiya yatırılır. Nəticədə bu sahə çox rəqabətli bir sektora çevrilərək, tikinti işlərini yüksək beynəlxalq standartlara uyğun təqdim edə bilən bir sıra güclü şirkətlərin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Ümumi iqtisadi inkişafı, ağır texnika  və mexanizmlərə tələbatın artmasına səbəb oldu.

Azərbaycan iqtisadiyyatının sürətlə inkişaf edən sahəsi olan tikinti və ağır texnikanın çatdırılması sektorlarında tələbatın ilbəil artımı müşahidə olunur.İş və yaşayış binaların tikintisinin əhəmiyyətli dərəcədə artması, daşınmaz əmlak alqı-satqısının artması artmasına 1990-cı ildən bəri qeydə alınıb. Tikinti sənayesi məhsullarına sement, dəmir-beton konstruksiyalar və panellər, kub daş, kərpic, şüşə, şifer, asbest, sement boru, istilik izolyasiya, polimer-tikinti materialları, linoleum, kimyəvi pəncərələr və qapılar məhsulları daxildir. Ümumiyyətlə, 2013-ci ildə ÜDM-in dəyəri 6,8 milyard manat olaraq 11,8% -ni təşkil etmişdir. 2012-ci illə müqayisədə təxminən 12% artmışdır.

Lakin, 2014 – 2015-ci ildə neftin qiymətlərinin sürətlə düşməsi tikinti və ağır texnika satışına öz əhəmiyyətli təsirini göstərmişdir. Ölkə daxilində bu sektorun inkişafı əsasən neft-qaz sektorun infrastrukturundan və dövlətlayihələrindən asılıdır.Lakin neft-qaz hasılatı və inkişafı sahəsinin maliyyələşdirilməsi qısa müddətli bazar dəyişməsindən təsirlənmədi, hazırda bu sektorun güclənməsivə yeni layihələrə təşəbbüs prosesi davam etməkdədir. Gəlir ölkənin əsas mənbələri neft və qaz ehtiyatlarının satışından əldə olunur, cari bazar dəyişikliklər əhəmiyyətli ölkə daxili layihələrin öz təsir göstərir.

Bazar baxımından, şübhəsiz ki, əsas region  neft və qaz sənayesi ilə əlaqədar olan paytaxt Bakı hesab olunur. Dövlətin və beynəlxalq aləmininfrastrukturuna artan diqqəti, regionda ki layihələri bazarın əsas payına düşür.