Distrubutorluq

One4haul (Kanada) – “Trans4mer” adlı mobil emalatxanalar üzrə ixtisaslaşmışdır. Trans4mer sənaye dərəcəli mobil sığınacaqdır, qoşma-traktor ilə nəql olunur və kiçik və ya böyük hamar göyərtələrdəqurulur. Bünövrəsi olmayan hər hansı bir sabit səviyyəyə yerləşdirərək bir saat ərzində fəaliyyət göstərmək üçün nəzərdə tutulmuşdur

Astro Crushers (Böyük Britaniya) – Mədən, karxanalar üçün mobil doğrayıcı və seçici texnika sahəsi üzrə ixtisaslaşmışdır. Astro avadanlıqları Böyük Britaniya da keyfiyyətli və yüksək standartlara uyğun olaraq istehsal olunurlar.

Tesmec (Italiya) – Neft və qaz, su ilə bağlı infrastruktur tikinti, təmir və müvafiq  məhsullar, texnologiyalar istehsal və nəqliyyatı, məlumat və materialüzrə inteqrasiya həlləri; yerüstü və yeraltı şəbəkələri, ənənəvi və yüksək sürətli dəmir yolu xətləri, enerji kabelləri və boru kəməri xəndək qazan avadanlıqlar təqdim edir.

Davino (İtaliya) – Şirkət 1950-ci ildənfəaliyyət göstərir. Betonqarışdırma,Silos, Yük boşaldıcı maşın, və kiçik yük boşaldıcı texnika.

Lomacs (Türkiyə) – Lomacs  1986-cı ildə yaranmış texnika şirkətidir. CBG onun səki salma, daş tökmə, yol təmiri üzrə nəqliyyat vasitələri və asfalt yayma avadanlıqlarını təchiz edəcək.

ÇESAN (Türkiyə)– Çesan Asfalt-beton və Beton zavodları stansiyalarının quraşdırılması üzrə ixtisaslaşmışdır. Orta Şərqi Avropa, Şimali Afrikada 40-dan çox ölkəyə yüksək keyfiyyətli məhsulların ixracı ilə məşğuldur.

SANY (Çin)–Tikinti texnikası sahəsində üzrə aparıcı istehsalçılardan biridir. SANY məhsul portfelinə betonqarışdıran maşınlar, ekskavatorlar, qaldırıcı maşın-mexanizmlər, yol-tikinti maşın-mexanizmləri daxildir.

Fuda Group (Çin)–Tikinti texnikası və ehtiyat hissələrinin aparıcı Çin təchizatçısı. Müxtəlif çeşidli, diyircəkli və haçalı yükləyicilər, yükqaldırıcılar, yükdaşıyıcı maşınları, yol diyircəkləri, ekskavatorlar və motor qreyderləri kimi avadanlıqlar və məhsullardan ibarətdir.