TAM TEXNİKİ XİDMƏT MÜQAVİLƏSİNDƏ NƏLƏR ƏHATƏ OLUNUR?

Texniki Xidmət Müqaviləsi

Vaxt məhdudiyyəti olmadan təmir və planlaşdırılan təmir işlərində hissələrin və işçilərin təchiz edilməsi

Texniki Xidmət və Təmir Müqavilələrinin bütün standart aspektlərinin təmin edilməsi

Dövri müayinələr

Hidravlik sistemlərin yoxlanılması

Xüsusi yük maşınları üçün ölçmə xidmətləri

SOS yağ nümunə götürmə

Nasazlığa qarşı tövsiyyələr

Texniki xidmət və təmir heyətinin daimi hazırlığı

Tullantı yağın və filtirin təsviyyə edilməsi

Geniş çeşiddə OEM (Original Equipment Manufacturer - Orijinal Avadanlıq İstehsalçı) hissələri